Žiadosť o vrátenie úhrady

V prípade, ak ste parkovanie uhradili prevodným príkazom, tak je možné rezerváciu stornovať a požiadať o vrátenie uhradenej čiastky. Rezerváciu je nutné najprv stornovať v našom rezervačnom systéme v sekcii "Zmena rezervácie". V tejto sekcii vložte číslo rezervácie a číslo pre zmenu, ktoré sme Vám zaslali spolu s potvrdením o rezervácii. Rezerváciu je možné bezplatne stornovať do 7 dní pred plánovaným príchodom. Potom účtujeme storno poplatok vo výške 10,-€. Ak je rezervácia stornovaná v deň plánovaného príchodu na parkovisko, alebo sa klient na parkovanie nedostaví, tak storno poplatok je vo výške 100% z ceny parkovania vrátane objednaných služieb.

Po uskutočnení storna v našom rezervačnom systéme je potrebné vypísať nižšie uvedený formulár.

FORMULÁR ŽIADOSTI O VRÁTENIE ÚHRADY PRE STORNOVANÚ REZERVÁCIU

Vyplňte nasledujúce údaje. Všetky položky sú povinné.