Cenník

Vysvetlivky: 

 Počet dní - počet dní parkovania, pričom za deň sa považuje aj začatý deň, t.j. napr. 25 hodín = 2 dni

Doplatok za parkovanie nad rámec rezervácie je 10,-€/deň (v letnej sezóne 20,-€/deň).

Poplatok za odvoz na letisko Bratislava a späť je 2,-€ (cena platí len pri objednaní vopred spolu s parkovaním).
Dodatočné objednanie odvozu na letisko Bratislava alebo späť po príchode na parkovisko je cena 5,-€/jazdu.

AKCIA
až do -10,00 €


Urobte si rezerváciu minimálne 1 pracovný deň pred parkovaním, uhraďte cenu parkovania prevodným príkazom vopred, a získate tak zľavu z ceny uvedenej na Vašom potvrdení o rezervácii. Inštrukcie, ako uhradiť rezerváciu aj s uvedenou cenou po zľave obdržíte mailom spolu s Potvrdením o rezervácii po vypísaní Rezervačného formulára.