Cenník


Vysvetlivky:

Počet dní - počet dní parkovania, pričom za deň sa považuje aj začatý deň, t.j. napr. 25 hodín = 2 dni

Doplatok za parkovanie nad rámec rezervácie je 10,-€/deň pri vonkajšom parkovaní a 20,-€/deň pri parkovaní v garáži.
Ceny sú s DPH.

Poplatok za odvoz na letisko Bratislava a späť je 2,-€ (cena platí len pri objednaní vopred spolu s parkovaním).

Dodatočné objednanie odvozu na letisko Bratislava alebo späť po príchode na parkovisko je cena 5,-€/jazdu.