Cenník

Vysvetlivky: 

 Počet dní - počet dní parkovania, pričom za deň sa považuje aj začatý deň, t.j. napr. 25 hodín = 2 dni


Poplatok za odvoz na letisko Bratislava a späť je 2,-€ (cena platí len pri objednaní vopred spolu s parkovaním).

Cena za dodatočné objednanie odvozu na letisko Bratislava a späť po prílete na parkovisko je 12,-€.

Doplatok za nenahlásené predĺženie parkovania už zaparkovaného vozidla je 20,-€/deň. Predĺženie parkovania môžete nahlásiť TU.

V období júl a august 2024 sú všetky miesta, za akciovú a aj za cenu štandard, už vypredané.