Predĺženie parkovania

Predĺženie parkovania (len pre už zaparkované vozidlo)

Parkovanie už zaparkovaného vozidla je možné predĺžiť. Predĺženie parkovania je nutné oznámiť prostredníctvom nižšie uvedeného formulára. V prípade zaslania tohto formulára účtujeme v období od 1.6.2023 doplatok 15,-€ a v období do 31.5.2023 doplatok 6,-€ za každý aj začatý deň parkovania nad rámec rezervácie. V prípade nenahlásenia predĺženia parkovania účtujeme poplatok 20,-€ za každý aj začatý deň nad rámec parkovania uvedený v Potvrdení o rezervácii. 

PREDĹŽENIE PARKOVANIA