Rezervácia

Pri vypisovaní rezervácie budete potrebovať nasledujúce údaje:
- dátum/čas príchodu na parkovisko (min. 2 hodiny pred plánovaným odletom)
- dátum/čas odchodu z parkoviska (30 min. po plánovanom prílete)
- ŠPZ, počet osôb, email pre doručenie potvrdenia o rezervácii
- destinácia, z ktorej budete prilietať do Bratislavy

Po vypísaní a odoslaní Rezervačného formulára Vám bude okamžite doručené "Potvrdenie o rezervácii" a parkovacie miesto budete mať garantované. V prípade, ak toto potvrdenie neobdržíte skontrolujte si či ho nemáte v "nevyžiadanej pošte-spamoch" a ak nie, tak nás kontaktujte na našom telefónnom čísle +421 2 48201344 v čase medzi 8.00 až 19.00 hod. Informácie, ktoré nám poskytnete prostredníctvom "Rezervačného formulára", slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané. Náš rezervačný systém využíva COOKIES. V prípade, ak túto funkciu nepoužívate, tak rezerváciu nie je možné vykonať online. Vtedy nás kontaktujte telefonicky a my Vám rezerváciu radi urobíme.