Dlhodobý prenájom parkovacích miest

Naša spoločnosť Vám tiež ponúka možnosť dlhodobého výhodného parkovania osobných aj nákladných vozidiel. Bližšie informácie na tel.č.: +421905597150. Parkovisko je 24 hodín denne monitorované kamerovým systémom a kontrolované vrátnou službou.

Cenník dlhodobého prenájmu (platný od 1.1.2023)


Celoročné parkovanie:

Ročné parkovanie je možné objednať len telefonicky na tel.č. +421905597150 (nie online)

Platba sa uskutočňuje naraz za celý rok na základe faktúry vystavenej prevádzkovateľom parkoviska.

72,- € s DPH/mesiac (864,- € s DPH/rok)

Mesačné parkovanie:

Platba sa uskutočňuje vopred na základe faktúry vystavenej prevádzkovateľom parkoviska.
Mesačné parkovanie je možné objednať len telefonicky na tel.č. +421905597150 (nie online)

Cena parkovania v príslušnom mesiaci (platí sa vždy za celý mesiac) je nasledovná:

Ceny sú za parkovanie osobných motorových vozidiel rozmerov max.2,3m x 4,8m, pre parkovanie ostatných a nákladných vozidiel sa cena určuje individuálne v závislosti od rozmeru vozidiel

pozn. ak požadujete aj transfer na letisko a späť, tak tento poskytujeme k parkovaniu bezplatne (max. 10 jázd na letisko a spať za mesiac)


Ceny sú uvedené s DPH.

pozn.: Uvedené ceny sú platné až po podpise nájomnej zmluvy a parkovanie bude umožnené až po úhrade celej sumy za príslušné obdobie.