Transfer

Potřebujete autosedačku pro Vaše dítě?

Naše společnost bohužel v současnosti dětskou autosedačkou nedisponuje. Z tohoto důvodu Vám doporučujeme vyložit zavazadla a celou posádku přímo na letišti a poté přijet k nám s autem už jen řidič, jehož obratem odvezeme zpět na letiště. 15 min.parkování přímo před odletovovým terminálem (parkoviště P1) je zdarma. U vjezdu si vyberte z automatu u rampy parkovací lístek a při výjezdu do 15 min. Vám bude umožněn bezplatný výjezd. Stejný postup je třeba zvolit i po příletu do Bratislavy, tedy naším transferem se přiveze řidič na parkoviště a tento řidič si pak vyzvedne posádku s dítětem a zavazadly na letišti. V případě potřeby odvozu do města nebo na letiště Vídeň neumíme zaručit, že smluvní přepravce disponuje v daném okamžiku autosedačkou. V tomto případě se transfer realizuje tak, že pro odvoz dítěte bude použita Vaše autosedačka, kterou po odvozu dopravce uskladní u nás na parkovišti a znovu použije při odvozu z města nebo z letiště Vídeň na naše parkoviště. Vaše autosedačka bude u nás uskladněna v bezpečí, nebude nikým jiným použita. Při odvozu do města nebo na letiště Vídeň je třeba uvést při vypisování rezervace do poznámky, že bude použita autosedačka. Při takovém odvozu, z důvodu instalace autosedačky, je omezený počet cestujících na max. 3 osoby včetně dítěte.

Nabízíme následující možnosti transferu:

Bez odvozu

Tuto možnost zvolte v případě, že transfer nepožadujete, nebo máte zajištěn vlastní odvoz.

Odvoz na letiště M.R.Štefánika Bratislava a zpět (zpoplatněno 2,-€)

V případě, že požadujete odvoz na letiště a zpět zvolte tuto možnost. Zvolením této možnosti budete mít odvoz zajištěn. Automaticky je zajištěn i odvoz z letiště zpět na parkoviště a není tedy třeba o takový transfer znovu žádat. Při příjezdu na parkoviště obdržíte parkovací lístek, na kterém je uveden telefon pro transfer (+421905362041). Po příletu z dovolené nebo pracovní cesty nám na toto číslo zavoláte a my Vás cca do 10 min. na autobusové zastávce FLIXBUS č.2 vyzvedneme. Volat je třeba až po kompletním vybavení na letišti a vyzvednutí všech zavazadel. Přepravní vozidlo nemůže na letišti čekat, a proto je důležité, aby ste při příjezdu již byli připraveni k odvozu. V případě, že máte speciální požadavek na transfer (autosedačka, přeprava nadrozměrného zavazadla, invalidního vozíku apod.), tak toto uveďte do poznámky při vypisování rezervace.

Doba transferu z parkoviště na letiště je cca 10 - 20 min, v závislosti na dopravní situaci. Poskytovatel služby neodpovídá za zdržení způsobené vyšší mocí nebo nepředvídatelnou situací, jako jsou dopravní nehoda, neprůjezdnost komunikace, policejní uzávěrka komunikace, velký počet klientů v jednom čase a pod. Objednatel služby nemá nárok na náhradu škody způsobené zdržením transferu z výše uvedených důvodů.

DOPORUČENÍ: V případě, že Vás cestuje více osob a máte větší množství zavazadel, tak Vám doporučujeme, v zájmu rychlejšího odbavení u nás, vyložit posádku a zavazadla na letišti (15 min.parkování přímo před odletovým terminálem je zdarma) a k nám dojet jen s autem a řidičem, jehož obratem odvezeme zpět na letiště. Stejně tak při příletu z dovolené. Toto doporučení platí zejména v letní sezóně, kdy vyřizujeme větší množství klientů najednou. Jde jen o doporučení, a v případě požadavku Vás odveze i všechny.

Odvoz v rámci Bratislavy (max.25 km)

Transfer na určené místo v Bratislavě: V případě, pokud požadujete odvoz na konkrétní místo v rámci Bratislavy, tak zvolte tuto možnost. Místo uveďte při vypisování rezervace. Vozidlo určené pro transfer bude na parkoviště přistaveno na čas uvedený v potvrzení o rezervaci jako „datum a čas příjezdu“. Z tohoto důvodu čas uvádějte s tolerancí max. 15 min. Chcete-li čas přistavení vozidla dodatečně upřesnit, učiňte tak telefonicky na čísle +421248201344 max. do 30 min. před plánovaným příjezdem. Přepravu zajišťuje externí taxislužba. V případě, že máte speciální požadavek na transfer (autosedačka, přeprava nadrozměrného zavazadla, invalidního vozíku a pod.), tak toto uveďte do poznámky při vypisování rezervace. Pro transfer v rámci Bratislavy si udělejte dostatečnou časovou rezervu, protože poskytovatel služby neodpovídá za zdržení způsobené vyšší mocí nebo nepředvídatelnou situaci jako jsou dopravní nehoda, neprůjezdnost komunikace, policejní uzávěrka komunikace a pod. Objednatel služby nemá nárok na náhradu škody způsobené zdržením transferu z výše uvedených důvodů. Cena za transfer na určené místo v rámci Bratislavy do 25km je 12,- €.

Transfer z určeného místa v Bratislavě zpět na parkoviště: V případě, že požadujete odvoz i zpět z konkrétního místa v Bratislavě na parkoviště, tak to uveďte v poznámce při vypisování rezervace. Vozidlo určené pro transfer bude na určené místo přistaveno na čas uvedený v potvrzení o rezervaci jako „datum a čas odjezdu“. Z tohoto důvodu čas uvádějte s tolerancí max. 15 min. Pokud chcete čas přistavení vozidla dodatečně upřesnit, učiňte tak telefonicky na čísle +421248201344 max. do 30 min. před plánovaným přistavením vozidla. Přepravu zajišťuje externí taxislužba. Cena za transfer zpět na parkoviště je 12,- € (v případě čekání přepravního vozidla na určeném místě je poplatek 5,-€ / 30min.)

Odvoz na letiště Schwechat - Vídeň

Transfer na letiště Vídeň: V případě, že požadujete odvoz na letiště Schwechat-Vídeň, tak zvolte tuto možnost. Transfer je realizován osobním automobilem, proto maximální počet přepravovaných osob je 4 za cenu 50,- €. V případě, že požadujete přepravu většího množství osob, tak takový požadavek uveďte do poznámky při vypisování rezervace. Při větším počtu osob (5 – max.8) je cena za transfer 80, - €. Máte-li speciální požadavek na transfer (autosedačka, přeprava nadrozměrného zavazadla, invalidního vozíku apod.), tak toto uveďte do poznámky při vypisování rezervace. Pro transfer na letiště Schwechat si udělejte dostatečnou časovou rezervu, protože poskytovatel služby nezodpovídá za zdržení způsobené vyšší mocí nebo nepředvídatelnou situaci jako jsou dopravní nehoda, neprůjezdnost komunikace, policejní uzávěrka komunikace a pod. Objednatel služby nemá nárok na náhradu škody způsobené zdržením transferu z výše uvedených důvodů.

Transfer z letiště Vídeň zpět na parkoviště: V případě, že požadujete transfer i z letiště Schwechat-Vídeň zpět na naše parkoviště, tak takový požadavek uveďte v poznámce při vypisování rezervace. Cena za transfer z letiště Schwechat-Vídeň na parkoviště je 50,- € (pro 5-8 osob je cena 80,- €). V této ceně je zahrnut poplatek za transfer, vjezd přepravního vozidla na parkoviště před příletový terminál a čekání na klienta max. 1 hodinu. V případě delšího čekání účtujeme poplatek 10,- € za každou i započatou hodinu čekání. Do poznámky při vypisování rezervace také uveďte destinaci, ze které budete přilétat, číslo příletu a plánovaný čas příletu.