Rezervačný formulár

Pred vypisovaním rezervácie si nezabudnite skontrolovať obsadenosť parkoviska. Voľné musia byť všetky dni, v ktorých chcete u nás parkovať.

V prípade, ak zašlete rezerváciu aj napriek tomu, že parkovisko bude už obsadené, tak Vám nebude doručené potvrdenie o rezervácii. Vyhradzujeme si právo neprijať vozidlo na parkovanie bez platnej rezervácie.

V prípade špeciálnych požiadaviek (nap.: detská autosedačka, odvoz na iné miesto ako je letisko a pod.) toto uveďte do poznámky

Rezervačný formulár