Zmena, upresnenie alebo zrušenie rezervácie

Zmena rezervácie / Upresnenie časov

Ak ste si pri vypisovaní rezervácie zvolili možnosť „Čas zatiaľ neznámy“, tak je nevyhnutné najneskôr 24 hodín pred plánovaným príchodom tieto časy upresniť. Rezervácia, ktorá nebude upresnená bude považovaná za neaktuálnu, v deň plánovaného parkovania bude zrušená (platí aj pre už zaplatené rezervácie) a uvoľnené parkovacie miesto bude ponúknuté inému klientovi. Ak chcete upresniť len časy, ktoré ste pri vytváraní rezervácie ešte nepoznali, tak môžete použiť aj nižšie uvedený formulár. Po spracovaní odoslaného formulára našim pracovníkom Vám bude max. do 24 hodín doručené emailom nové potvrdenie o rezervácii s upresnenými časmi. Čas príchodu zvoľte minimálne 2 hodiny pred plánovaným odletom (v prípade letov mimo EU sú to 3 hodiny) a čas odchodu zvoľte 1 hodinu po plánovanom prílete na letisko Bratislava (odbavenie batožiny na letisku trvá cca 30-45 min.). Ak máte po dovolenke (pracovnej ceste) plánovaný prílet do Bratislavy tesne po polnoci (max. do 3:00 hod.) na druhý deň, ako máte uvedené v potvrdení o rezervácii, tak môžete tiež využiť nižšie uvedený formulár. Takúto zmenu akceptujeme, lebo nemá vplyv na cenu parkovania.


Zmenu rezervácie je možné uskutočniť najneskôr 24 hodín pred plánovaným príchodom na parkovisko. Spolu s potvrdením o rezervácii sme Vám zaslali aj kód pre zmenu rezervácie, ktorý budete potrebovať pri zmene rezervácie. Zmeniť rezerváciu môžete TU. Takáto zmena bude zaevidovaná automaticky a hneď po jej odoslaní Vám bude doručené aj aktualizované Potvrdenie o rezervácii. Ak bola rezervácia už uhradená, tak nie je možné zmeniť dátum príchodu a odchodu z parkoviska, ale len časy príchodu a odchodu. Ak chcete zmeniť dátumy, tak kontaktujte našu obsluhu parkoviska na čísle +421248201344.


Ak rezervácia ešte nebola zaplatená a zvolili ste si spôsob „Úhrada pri príchode na parkovisko“, tak zmena dátumov je možná, ale pri ich zmene sa Vám cena už prepočíta podľa nového cenníka, ktorý je platný v deň zmeny rezervácie.

Kde nájdem kód pre zmenu alebo storno rezervácie?

Kód pre zmenu rezervácie sme Vám zaslali spolu s potvrdením o rezervácii na mail, ktorý ste uviedli pri vypisovaní rezervácie.

FORMULÁR PRE UPRESNENIE ČASOV V EXISTUJÚCEJ REZERVÁCII


Storno rezervácie

Rezerváciu je možné kedykoľvek stornovať.

Pri storne uhradenej rezervácie účtujeme nasledovné storno poplatky:

  1. Rezervácia stornovaná do 7 dní a viac pred plánovaným príchodom na parkovisko. V tomto prípade neúčtujeme žiadny storno poplatok a uhradená čiastka Vám bude vrátená v plnej výške na účet, z ktorého ste úhradu uskutočnili.
  2. Rezervácia stornovaná 1 až 6 dní pred plánovaným príchodom na parkovisko. V tomto prípade účtujeme paušálny storno poplatok vo
    výške 10,-€. Zvyšná suma z uhradenej čiastky Vám bude vrátená späť na účet, z ktorého ste platbu uskutočnili.
  3. Rezervácia stornovaná v plánovaný deň príchodu na parkovisko. V tomto prípade účtujeme storno poplatok vo výške 100% z uhradenej čiastky. 
  4. Zákazník sa na parkovanie nedostavil. V tomto prípade účtujeme storno poplatok vo výške 100% z uhradenej čiastky.
  5. Zákazník odišiel skôr z parkoviska, ako mal uvedené v rezervácii. Uhradená čiastka sa nevracia s výnimkou špeciálnych prípadov (neplatné cestovné doklady, zrušený let a pod.)

Ako sa dá rezervácia stornovať?
  1. V našom rezervačnom systéme s použitím kódu na zmenu rezervácie TU. (Rezervácia bude zrušená okamžite a notifikácia Vám bude hneď aj odoslaná emailom.)
  2. Vypísaním nasledujúceho formulára (Rezervácia bude zrušená po spracovaní našim pracovníkom, najneskôr nasledujúci pracovný deň. Notifikácia o zrušení rezervácie Vám bude odoslaná emailom po spracovaní.)

FORMULÁR PRE ZRUŠENIE REZERVÁCIE