Transfer

Potrebujete autosedačku pre Vaše dieťa?

Naša spoločnosť žiaľ v súčasnosti detskou autosedačkou nedisponuje. Z tohto dôvodu Vám odporúčame vyložiť batožinu a celú posádku priamo na letisku a potom prísť k nám s autom už len vodič, ktorého obratom odvezieme späť na letisko. 15 min.parkovania priamo pred odletovovým terminálom (parkovisko P1) je zdarma. Pri vjazde si vyberte z automatu pri rampe parkovací lístok a pri výjazde do 15 min. Vám bude umožnený bezplatný výjazd. Rovnaký postup treba zvoliť aj po prílete do Bratislavy, teda našim transferom sa privezie vodič na parkovisko a tento vodič si potom vyzdvihne posádku s dieťaťom a batožinou na letisku. V prípade potreby odvozu do mesta, alebo na letisko Viedeň nevieme zaručiť, že zmluvný prepravca disponuje v danom momente autosedačkou. V tomto prípade sa transfer realizuje tak, že pre odvoz dieťaťa bude použitá Vaša autosedačka, ktorú po odvoze dopravca uskladní u nás na parkovisku a znova použije pri odvoze z mesta alebo z letiska Viedeň na naše parkovisko. Vaša autosedačka bude u nás uskladnená v bezpečí, nebude nikým iným použitá. Pri odvoze do mesta alebo na letisko Viedeň je potrebné uviesť pri vypisovaní rezervácie do poznámky, že bude použitá autosedačka. Pri takomto odvoze, z dôvodu inštalácie autosedačky, je obmedzený počet cestujúcich na max. 3 osoby vrátane dieťaťa.

Ponúkame nasledujúce možnosti transferu:

Bez odvozu

Túto možnosť zvoľte v prípade, ak transfer nepožadujete, alebo máte zabezpečený vlastný odvoz. Dodatočné doobjednanie transferu na letisko Bratislava, pri príchode na parkovisko, je spoplatnené sumou 12,-€. Prevádzkovateľ parkoviska si vyhradzuje právo takýto transfer (bez objednania vopred) zákazníkovi odmietnuť. 

Odvoz na letisko M.R.Štefánika Bratislava a späť (spoplatnené 2,-€)

V prípade, ak požadujete odvoz na letisko a späť zvoľte túto možnosť. Zvolením tejto možnosti budete mať odvoz zabezpečený. Automaticky je zabezpečený aj odvoz z letiska späť na parkovisko a nie je teda potrebné o takýto transfer znova žiadať. Pri príchode na parkovisko obdržíte parkovací lístok, na ktorom je uvedený telefón pre transfer (+421905362041). Po prílete z dovolenky alebo pracovnej cesty nám na toto číslo zavoláte a my Vás cca do 10 min. na autobusovej zástavke FLIXBUS č.2 vyzdvihneme. Volať treba až po kompletnom vybavení na letisku a vyzdvihnutí všetkej batožiny. Prepravné vozidlo nemôže na letisku čakať, a preto je dôležité, aby ste pri príchode už boli pripravení na odvoz. V prípade, ak máte špeciálnu požiadavku na transfer (preprava nadrozmernej batožiny, invalidného vozíka a pod.), tak toto uveďte do poznámky pri vypisovaní rezervácie. Poplatok 2,-€ je za prepravu všetkých osôb (max.5 osôb) na letisko Bratislava a aj späť na parkovisko po prílete.

Doba transferu z parkoviska na letisko je cca 10 – 20 min, v závislosti od dopravnej situácie. Poskytovateľ služby nezodpovedá za zdržanie spôsobené vyššou mocou alebo nepredvídateľnou situáciou ako sú napr. dopravná nehoda, neprejazdnosť komunikácie, policajná uzávierka komunikácie, veľký počet klientov v jednom čase a pod. Objednávateľ služby nemá nárok na náhradu škody spôsobenej zdržaním transferu z vyššie uvedených dôvodov.

ODPORÚČANIE: V prípade, ak Vás cestuje viac osôb a máte väčšie množstvo batožiny, tak Vám odporúčame, v záujme rýchlejšieho odbavenia u nás, vyložiť posádku a batožinu na letisku (15 min. parkovania priamo pred odletovým terminálom je zdarma) a k nám prísť len s autom a šoférom, ktorého obratom odvezieme späť na letisko. Rovnako aj pri prílete z dovolenky. Toto odporúčanie platí najmä v letnej sezóne, kedy vybavujeme väčšie množstvo klientov naraz. Ide len o odporúčanie, a v prípade požiadavky Vás odvezie aj všetkých.

Odvoz v rámci Bratislavy - max.25 km (spoplatnené 12,-€)

Transfer na určené miesto v Bratislave: V prípade, ak požadujete odvoz na konkrétne miesto v rámci Bratislavy, tak zvoľte túto možnosť. Miesto uveďte pri vypisovaní rezervácie. Vozidlo určené pre transfer bude na parkovisko pristavené na čas uvedený v potvrdení o rezervácii ako „dátum a čas príchodu“. Z tohto dôvodu čas uvádzajte s toleranciou max. 15 min. Ak chcete čas pristavenia vozidla dodatočne upresniť, urobte tak telefonicky na čísle +421248201344 max. do 30 min. pre plánovaným príchodom. Prepravu zabezpečuje externá taxislužba. V prípade, ak máte špeciálnu požiadavku na transfer (autosedačka, preprava nadrozmernej batožiny, invalidného vozíka a pod.), tak toto uveďte do poznámky pri vypisovaní rezervácie. Pre transfer v rámci Bratislavy si urobte dostatočnú časovú rezervu, pretože poskytovateľ služby nezodpovedá za zdržanie spôsobené vyššou mocou alebo nepredvídateľnou situáciu ako sú napr. dopravná nehoda, neprejazdnosť komunikácie, policajná uzávierka komunikácie a pod. Objednávateľ služby nemá nárok na náhradu škody spôsobenej zdržaním transferu z vyššie uvedených dôvodov. Cena za transfer na určené miesto v rámci Bratislavy do 25km je 12,- €, platí sa vopred spolu s rezerváciou parkovacieho miesta. V tejto cene nie je zahrnutý transfer späť na parkovisko, tento sa platí samostatne (popísané nižšie).

Transfer z určeného miesto v Bratislave späť na parkovisko: V prípade, ak požadujete odvoz aj späť z konkrétneho miesto v Bratislave na parkovisko, tak to uveďte v poznámke pri vypisovaní rezervácie. Vozidlo určené pre transfer bude na určené miesto pristavené na čas uvedený v potvrdení o rezervácii ako „dátum a čas odchodu“. Z tohto dôvodu čas uvádzajte s toleranciou max. 15 min. Ak chcete čas pristavenia vozidla dodatočne upresniť, urobte tak telefonicky na čísle +421248201344 max. do 30 min. pre plánovaným pristavením vozidla. Prepravu zabezpečuje externá taxislužba. Cena za transfer späť na parkovisko je 12,- € a platí sa po zrealizovaní transferu pri odchode z parkoviska. V prípade čakania prepravného vozidla na určenom mieste je poplatok 5,-€ / 30min.

Odvoz na letisko Schwechat - Viedeň (spoplatnené 50,-€/4 osoby, 80,-€/8 osôb)

Transfer na letisko Viedeň: V prípade, ak požadujete odvoz na letisko Schwechat-Viedeň, tak zvoľte túto možnosť. Transfer je realizovaný osobným automobilom, preto maximálny počet prepravovaných osôb je 4 za cenu 50,-€. V prípade, ak požadujete prepravu väčšieho množstva osôb, tak takúto požiadavku uveďte do poznámky pri vypisovaní rezervácie. Pri väčšom počte osôb (5 – max.8) je cena za transfer 80,- €. Ak máte špeciálnu požiadavku na transfer (autosedačka, preprava nadrozmernej batožiny, invalidného vozíka a pod.), tak toto uveďte do poznámky pri vypisovaní rezervácie. Pre transfer na letisko Schwechat si urobte dostatočnú časovú rezervu, pretože poskytovateľ služby nezodpovedá za zdržanie spôsobené vyššou mocou alebo nepredvídateľnou situáciu ako sú napr. dopravná nehoda, neprejazdnosť komunikácie, policajná uzávierka komunikácie a pod. Objednávateľ služby nemá nárok na náhradu škody spôsobenej zdržaním transferu z vyššie uvedených dôvodov.

            Transfer z letiska Viedeň späť na parkovisko: V prípade, ak požadujete transfer aj z letiska Schwechat-Viedeň späť na naše parkovisko, tak takúto požiadavku uveďte v poznámke pri vypisovaní rezervácie. Cena za transfer z letiska Schwechat-Viedeň na parkovisko je 50,- € (pre 5-8 osôb je cena 80,-€). V tejto cene je zahrnutý poplatok za transfer, vjazd prepravného vozidla na parkovisko pred príletový terminál a čakanie na klienta max. 1 hodinu. V prípade dlhšieho čakania účtujeme poplatok 10,- € za každú aj začatú hodinu. Do poznámky pri vypisovaní rezervácie tiež uveďte destináciu, z ktorej budete prilietať, číslo príletu a plánovaný čas príletu.