Upresnenie časov - Formulár odoslaný

Ďakujeme Vám za úspešne odoslaný formulár

Ďakujeme Vám za upresnenie termínov Vášho príchodu a odchodu z parkoviska. Vaša požiadavka zmeny bude zaevidovaná a po jej zaevidovaní Vám bude zaslané emailom nové Potvrdenie o rezervácii s upravenými údajmi. Pri príchode predložte posledné zaslané Potvrdenie o rezervácií (stačí elektronická verzia). Časy uvedené v rezervácií sú len orientačné. Váš príchod nemusí byť presný +/- 1 hodina nie je problém. Čas odchodu je tiež len orientačný. Časy príletov sledujeme a keď lietadlo mešká, tak o tom vieme. Na letisko Vás prídeme vyzdvihnúť až po Vašom zavolaní. Za meškanie lietadla neúčtujeme žiadny doplatok. V prípade, ak ste ešte parkovanie neuhradili, tak platí cena uvedená v aktuálnom cenníku platného v deň zmeny rezervácie a je uvedená na Vašom poslednom potvrdení o rezervácii, ktoré sme Vám zaslali (cena môže byť iná, ako bolo uvedené v deň vytvorenia rezervácie). 


Tešíme sa na Vašu návštevu, Parkovanie pri letisku MONTI.