Formulár odoslaný

Ďakujeme Vám za úspešne odoslaný formulár

Platbu Vám poukážeme na účet, ktorý ste uviedli vo formulári do 14 tich dní. Storno poplatok neúčtujeme, ak tento formulár bol zaslaný 7 dní pred plánovaným príchodom. Inak účtujeme storno poplatok vo výške 10,-€. Ak je rezervácia zrušená v deň plánovaného príchodu na parkovisko, alebo sa klient na parkovisko nedostaví v plánovaný deň príchodu uvedený v potvrdení o rezervácii, tak účtujeme storno poplatok vo výške 100% z ceny parkovania vrátane objednaných služieb.