Cenník

Vysvetlivky:

Počet dní - počet dní parkovania, pričom za deň sa považuje aj začatý deň, t.j. napr. 25 hodín = 2 dni

Transfer na letisko a späť je bezplatný.

Doplatok za parkovanie nad rámec rezervácie je 10,-€/deň
Ceny sú s DPH.