Rezervácia

Kalendár obsadenosti

V prípade, ak Vám preklik "Rezervovať teraz online" nefunguje, tak pravdepodobne používate nekompatibilný prehliadač. Vtedy pre vytvorenie rezervácie zvoľte stranku: http://parking.montisro.sk

Pri vypisovaní rezervácie budete potrebovať nasledujúce údaje:
- dátum/čas príchodu na parkovisko
- dátum/čas odchodu z parkoviska
- ŠPZ, počet osôb, email pre doručenie potvrdenia o rezervácii
- destinácia, z ktorej budete prilietať do Bratislavy (sem uvedľe aj požiadavku odvozu na iné miesto v rámci Bratislavy, prípadne ak nepožadujete transfer, tak uveďte "bez odvozu"

Vašu rezerváciu je možné upraviť, prípadne aj zrušiť. Pre zmenu rezervácie budete potrebovať číslo pôvodnej rezervácie a kód pre zmenu, ktorý sme Vám zaslali e-mailom spolu s potvrdením Vašej rezervácie

Po vypísaní a odoslaní Rezervačného formulára Vám bude okamžite doručené "Potvrdenie o rezervácii" a parkovacie miesto budete mať garantované. V prípade, ak toto potvrdenie neobdržíte skontrolujte si či ho nemáte v "nevyžiadanej pošte-spamoch" a ak nie, tak nás kontaktujte na našom telefónnom čísle +421 2 48201344 v čase medzi 8.00 až 19.00 hod. Informácie, ktoré nám poskytnete prostredníctvom "Rezervačného formulára", slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané. Náš rezervačný systém využíva COOKIES. V prípade, ak túto funkciu nepoužívate, tak využite nasledovné: