Rezervačný formulár odoslaný

Ďakujeme Vám za úspešne odoslaný formulár

Vašu požiadavku na rezerváciu parkovacieho miesta sme zaevidovali. Na Váš mail dostanete Potvrdenie o rezervácii až v januári 2023. Potvrdenie bude zaslané aj na mail klienta aj na mail sprostredkovateľa. Ak ste ako spôsob platby zvolili Platba pri príchode na parkovisko alebo prevodným príkazom, tak platobné údaje pre platbu vopred na účet MONTI s.r.o. obdrží klient spolu s Potvrdením o rezervácii. Ak ste zvolili možnosť úhrada v cestovnej kancelárii, tak klient v potvrdení už bude mať uvedené, že rezervácia je zaplatená bez vyčíslenia čiastky. Čiastka bude vyčíslená len v notifikácii, ktorá bude odoslaná sprostredkovateľovi.


Parkovanie pri letisku MONTI.