Storno rezervácie - Formulár odoslaný

Ďakujeme Vám za úspešne odoslaný formulár

Storno Vašej rezervácie bolo úspešne odoslané. Po jeho zaevidovaní našim pracovníkom Vám bude emailom doručená notifikácia o stornovaní rezervácie. Ak ste rezerváciu už uhradili, tak o vrátenie peňazí nie je potrebné dodatočne žiadať, budú Vám, po odpočítaní storno poplatku, automaticky poslané na účet, z ktorého ste platbu uskutočnili, a to na základe tohto zaslaného formulára.

Storno poplatky:

  1. Rezervácia stornovaná do 7 dní a viac pred plánovaným príchodom na parkovisko. V tomto prípade neúčtujeme žiadny storno poplatok a uhradená čiastka Vám bude vrátená v plnej výške na účet, z ktorého ste úhradu uskutočnili.
  2. Rezervácia stornovaná 1 až 6 dní pred plánovaným príchodom na parkovisko. V tomto prípade účtujeme paušálny storno poplatok vo výške 10,-€. Zvyšná suma z uhradenej čiastky Vám bude vrátená späť na účet, z ktorého ste platbu uskutočnili.
  3. Rezervácia stornovaná v plánovaný deň príchodu na parkovisko. V tomto prípade účtujeme storno poplatok vo výške 100% z uhradenej čiastky. 

Veríme, že naše služby využijete niekedy v budúcnosti, Parkovanie pri letisku MONTI.