CA - Úprava dátumov a časov v rezervácii

Dôležité pokyny a informácie pre cestovné agentúry

Zmena dátumov a časov v rezervácii

Zvoľte jeden z dvoch nasledujúcich formulárov:

1. Počet dní parkovania sa nezmenil. Túto voľbu si voľte vtedy, ak je potrebné posunúť termíny parkovania napr. príchod na parkovisko o 3 dni z 25.7.2024 na 28.7.2024 a súčasne odchod z parkoviska o 3 dni z 1.8.2024 na 4.8.2024, pričom počet dni ostáva zachovaný a teda ani výsledná cena parkovania sa nemení. Túto možnosť využite aj vtedy, ak ide o posuv termínu na prelome dňa, t.j. pôvodný termín odchodu z parkoviska bol 25.7.2024/23:30 a nový termín je 26.7.2024/02:00. Takáto zmena nemá vplyv na výslednú cenu. Po zaevidovaní zmeny bude klient aj sprostredkovateľ informovaný mailom.

2. Zmena dátumov aj počtu dní. Túto voľbu si zvoľte vtedy, ak klient zmení počet dní parkovania napr. namiesto 8 dní bude parkovať 12 dní. V tomto prípade bude klientovi prepočítaná aj cena za parkovanie. Tento doplatok je potrebné od klienta, v zmysle platného cenníka, aj vyinkasovať. Ak klient parkovanie uhradil bankovým prevodom, alebo platobnou kartou priamo na účet prevádzkovateľa parkoviska, tak tento vyzve mailom priamo klienta na doplatok a súčasne zašle klientovi inštrukcie, ako doplatok realizovať. Ak sú voľné parkovacie miesta vo všetkých dňoch, v ktorých chce klient parkovať, tak zmenu termínov je potrebné vykonať priamo v rezervačnom systéme, nie cez tento formulár.  Po zaevidovaní zmeny bude klient aj sprostredkovateľ informovaný mailom.

3. Dodatočné predĺženie parkovania už zaparkovaného vozidla. V prípade, ak si klient parkovanie predĺži až dodatočne, keď je už jeho vozidlo zaparkované, tak predĺženie parkovania musí klient, alebo jeho sprostredkovateľ (CK) oznámiť prostredníctvom formulára, ktorý sa nachádza TU. Poplatok za nahlásené predĺženie parkovania je 15€ za každý aj začatý deň. Poplatok za nenahlásené predĺženie parkovanie je 20,-€ za každý aj začatý deň. Doplatok za predĺženie parkovania sa realizuje vždy pri odchode z parkoviska v pokladnici na parkovisku.


1. Počet dní parkovania sa nezmenil

UPRESNENIE REZERVÁCIE

2. Zmena dátumov aj počtu dní

ZMENA POČTU DNÍ PARKOVANIA