CA - Špeciálne požiadavky

Dôležité pokyny a informácie pre cestovné agentúry


Špeciálne požiadavky

Detská autosedačka
Naša spoločnosť žiaľ v súčasnosti detskou autosedačkou nedisponuje. Z tohto dôvodu Vám odporúčame vyložiť batožinu a celú posádku priamo na letisku a potom prísť k nám s autom už len vodič, ktorého obratom odvezieme späť na letisko. 15 min.parkovania priamo pred odletovovým terminálom (parkovisko P1) je zdarma. Pri vjazde si vyberte z automatu pri rampe parkovací lístok a pri výjazde do 15 min. Vám bude umožnený bezplatný výjazd. Rovnaký postup treba zvoliť aj po prílete do Bratislavy, teda našim transferom sa privezie vodič na parkovisko a tento vodič si potom vyzdvihne posádku s dieťaťom a batožinou na letisku. V prípade potreby odvozu do mesta, alebo na letisko Viedeň nevieme zaručiť, že zmluvný prepravca disponuje v danom momente autosedačkou. V tomto prípade sa transfer realizuje tak, že pre odvoz dieťaťa bude použitá Vaša autosedačka, ktorú po odvoze dopravca uskladní u nás na parkovisku a znova použije pri odvoze z mesta alebo z letiska Viedeň na naše parkovisko. Vaša autosedačka bude u nás uskladnená v bezpečí, nebude nikým iným použitá. Pri odvoze do mesta alebo na letisko Viedeň je potrebné uviesť pri vypisovaní rezervácie do poznámky, že bude použitá autosedačka. Pri takomto odvoze, z dôvodu inštalácie autosedačky, je obmedzený počet cestujúcich na max. 3 osoby vrátane dieťaťa.

Nadrozmerná batožina

V prípade, ak klient požaduje prepravu nadrozmernej batožiny ako sú napríklad bicykle, lyže, invalidný vozík a pod. Tak odporúčame, aby si klient , vo vlastnom záujme aj v záujme rýchlejšieho vybavenia, takúto batožinu najprv vyložil na letisku a potom k nám prišiel už len bez batožiny. Ak to nie je možné, tak prepravíme aj takúto batožinu, ale treba počítať s možným zdržaním, lebo najprv budeme vybavovať klientov so štandardnou batožinou. Požiadavku prepravy nadrozmernej batožiny je potrebné uviesť do poznámky pri vypisovaní rezervácie.

Nadrozmerné vozidlo

Naše parkovisko disponuje len štandardnými parkovacími a preto, v záujme bezpečnosti ostatných vozidiel, neprijímame vozidlá väčších rozmerov ako 2,3 x 4,8m. Väčšie vozidlo alebo dodávkové vozidlo bude na parkovisko prijaté len so súhlasom prevádzkovateľa parkoviska. Súhlas prevádzkovateľa je potrebné si vyžiadať mailom info@parkovanienaletisku.sk  alebo telefonicky +421248201344. Príplatok za parkovanie nadrozmerného vozidla určí prevádzkovateľ parkoviska podľa veľkosti vozidla, minimálne však vo výške 50% z ceny parkovania. Prevádzkovateľ parkoviska je oprávnený takéto nadrozmerné vozidlo neprijať na parkovisko v závislosti od obsadenosti parkoviska. V hlavnej letnej sezóne parkovanie takýchto vozidiel nie je možné a vozidlo nebude prijaté ani v prípade, že má klient parkovanie uhradené. Požiadavku parkovania nadrozmerného vozidla je potrebné uviesť do poznámky pri vypisovaní rezervácie.

Iné špeciálne požiadavky

Iné špeciálne požiadavky je potrebné vždy konzultovať s obsluhou parkoviska mailom info@parkovanienaletisku.sk  alebo telefonicky +421248201344. Následne  je potrebné takúto požiadavku uviesť do poznámky pri vypisovaní rezervácie.