CA - Platba vopred v cestovnej agentúre

Dôležité pokyny a informácie pre cestovné agentúry


Platba vopred v cestovnej agentúre

Platba vopred v cestovnej agentúre je dostupná len pre pracovníkov CA po prihlásení sa do rezervačného systému cez meno a heslo. Pracovník CA po vytvorení rezervácie vypočítanú cenu (parkovanie + transfer + nabíjanie elektromobilu) od klienta aj vyinkasuje. (pozn. Toto platí aj pre parkovanie Last moment, pretože v tejto sezóne 2024 už nebude cestovnej agentúre poskytnutá zľava 10,-€, tak ako to bolo v sezóne 2023).  Prípadný transfer na letisko Viedeň sa neplatí v cestovnej agentúre, ale priamo prepravnej spoločnosti, ktorá odvoz realizuje po jeho zrealizovaní.

Rezerváciu vytvorenú a zaplatenú v CA je možné bezplatne stornovať najneskôr do 7 dní pred plánovaným príchodom. V tomto prípade cestovná agentúra vráti uhradenú sumu svojmu klientovi v plnej výške a od prevádzkovateľa parkoviska nebude cestovnej agentúre účtovaný žiadny poplatok.

Pri storne rezervácie uhradenej v CA účtujeme nasledovné storno poplatky:

  1. Rezervácia stornovaná do 7 dní a viac pred plánovaným príchodom na parkovisko. V tomto prípade neúčtujeme cestovnej agentúre žiadny poplatok a CA vráti klientovi celú uhradenú sumu.
  2. Rezervácia stornovaná 1 až 6 dní pred plánovaným príchodom na parkovisko. V tomto prípade účtujeme paušálny storno poplatok vo výške 10,-€. Zvyšnú uhradenú sumu vráti klientovi cestovná agentúra.
  3. Rezervácia stornovaná v plánovaný deň príchodu na parkovisko. V tomto prípade účtujeme storno poplatok vo výške 100% z uhradenej čiastky.
  4. Zákazník sa na parkovanie nedostavil. V tomto prípade účtujeme storno poplatok vo výške 100% z uhradenej čiastky.
  5. Zákazník odišiel skôr z parkoviska, ako mal uvedené v rezervácii. Uhradená čiastka sa nevracia s výnimkou špeciálnych prípadov (neplatné cestovné doklady, zrušený let a pod.)