CA - Platba bankovým prevodom vopred

Dôležité pokyny a informácie pre cestovné agentúry


Platba bankovým prevodom vopred

Platba bankovým prevodom je dostupná pre individuálne rezervácie a tiež rezervácie vytvorené pracovníkom CA po prihlásení sa do rezervačného systému cez meno a heslo. Táto možnosť však bude dostupná, len ak bude rezervácia vytvorená viac ako 7 dní pred plánovaným príchodom. Pri zadávaní mailu pre zaslanie potvrdenia je pri platbe prevodným príkazom dôležité, aby tu bol uvedený email klienta (nie cestovnej agentúry), pretože v doručenom maily bude mať všetky potrebné platobné údaje. Po zaevidovaní platby bude klientovi zaslaná mailom aj faktúra k prijatej platbe.

Bankový prevod musí klient uskutočniť najneskôr do 5 pracovných dní od vytvorenia rezervácie. Ak klient platbu neuskutoční do tohto termínu, tak jeho rezervácia bude automaticky stornovaná. Klient bude o stornovaní informovaný mailom.

Rezerváciu uhradenú bankovým prevodom je možné bezplatne stornovať najneskôr do 7 dní pred plánovaným príchodom. Klientovi bude v tomto prípade vrátená uhradená čiastka v plnej výške na účet, z ktorého platbu uskutočnil. Inštrukcie, ako uskutočniť storno rezervácie obdrží klient mailom spolu s Potvrdením o rezervácii.

Pri storne uhradenej rezervácie účtujeme nasledovné storno poplatky:

  1. Rezervácia stornovaná do 7 dní a viac pred plánovaným príchodom na parkovisko. V tomto prípade neúčtujeme žiadny storno poplatok a uhradená čiastka Vám bude vrátená v plnej výške na účet, z ktorého ste úhradu uskutočnili.
  2. Rezervácia stornovaná 1 až 6 dní pred plánovaným príchodom na parkovisko. V tomto prípade účtujeme paušálny storno poplatok vo výške 10,-€. Zvyšná suma z uhradenej čiastky Vám bude vrátená späť na účet, z ktorého ste platbu uskutočnili.
  3. Rezervácia stornovaná v plánovaný deň príchodu na parkovisko. V tomto prípade účtujeme storno poplatok vo výške 100% z uhradenej čiastky.
  4. Zákazník sa na parkovanie nedostavil. V tomto prípade účtujeme storno poplatok vo výške 100% z uhradenej čiastky.
  5. Zákazník odišiel skôr z parkoviska, ako mal uvedené v rezervácii. Uhradená čiastka sa nevracia s výnimkou špeciálnych prípadov (neplatné cestovné doklady, zrušený let a pod.)

Platba platobnou kartou cez platobný portál GoPay

Možnosť platby kartou, ktorá spolu s možnosťou platby v cestovnej agentúre bude trvale dostupná, a je možné ju použiť aj pri rezervácii, ktorá bola vytvorená napr. hodinu pred príchodom na parkovisko. Pri platbe kartou bude klientovi pripočítaný poplatok prevádzkovateľa platobnej brány vo výške 0,50 €. Tento poplatok nie je príjmom prevádzkovateľa parkoviska. O vytvorení a zaplatení rezervácie bude klient informovaný ihneď po vytvorení rezervácie. Faktúru k prijatej platbe realizovanej prostredníctvom platobnej karty obdrží klient mailom po spracovaní platby do 14 dní.

Storno poplatky sú identické, ako pri platbe bankovým prevodom. Platba bude vrátená späť na kartu, z ktorej bola platba uskutočnená.