CA - Platba bankovým prevodom vopred

Dôležité pokyny a informácie pre cestovné agentúry


Platba bankovým prevodom vopred

Platba bankovým prevodom je dostupná pre individuálne rezervácie a tiež rezervácie vytvorené pracovníkom CA po prihlásení sa do rezervačného systému cez meno a heslo. Táto možnosť však bude dostupná, len ak bude rezervácia vytvorená viac ako 5 dní pred plánovaným príchodom. Pri zadávaní mailu pre zaslanie potvrdenia je pri platbe prevodným príkazom dôležité, aby tu bol uvedený email klienta (nie cestovnej agentúry), pretože v doručenom maily bude mať všetky potrebné platobné údaje. Po zaevidovaní platby bude klientovi zaslaná mailom aj faktúra k prijatej platbe.

Bankový prevod musí klient uskutočniť najneskôr do 5 pracovných dní od vytvorenia rezervácie. Klient obdrží mailom informáciu do akého dátumu je nutné platbu najneskôr uskutočniť. Ak klient platbu neuskutoční do tohto termínu, tak jeho rezervácia bude automaticky stornovaná. Klient bude o stornovaní informovaný mailom.

Rezerváciu uhradenú bankovým prevodom je možné bezplatne stornovať najneskôr do 7 dní pred plánovaným príchodom. Klientovi bude v tomto prípade vrátená uhradená čiastka v plnej výške na účet, z ktorého platbu uskutočnil. Inštrukcie, ako uskutočniť storno rezervácie obdrží klient mailom spolu s Potvrdením o rezervácii.

Pri storne uhradenej rezervácie účtujeme nasledovné storno poplatky:

  1. Rezervácia stornovaná do 7 dní a viac pred plánovaným príchodom na parkovisko. V tomto prípade neúčtujeme žiadny storno poplatok a uhradená čiastka Vám bude vrátená v plnej výške na účet, z ktorého ste úhradu uskutočnili.
  2. Rezervácia stornovaná 1 až 6 dní pred plánovaným príchodom na parkovisko. V tomto prípade účtujeme paušálny storno poplatok vo výške 10,-€. Zvyšná suma z uhradenej čiastky Vám bude vrátená späť na účet, z ktorého ste platbu uskutočnili.
  3. Rezervácia stornovaná v plánovaný deň príchodu na parkovisko. V tomto prípade účtujeme storno poplatok vo výške 100% z uhradenej čiastky.
  4. Zákazník sa na parkovanie nedostavil. V tomto prípade účtujeme storno poplatok vo výške 100% z uhradenej čiastky.
  5. Zákazník odišiel skôr z parkoviska, ako mal uvedené v rezervácii. Uhradená čiastka sa nevracia s výnimkou špeciálnych prípadov (neplatné cestovné doklady, zrušený let a pod.)

Platba platobnou kartou cez platobný portál GoPay

PRIPRAVUJEME. Predpokladaný termín spustenia je 1.1.2024.

Možnosť platby kartou, ktorá spolu s možnosťou platby v cestovnej agentúre bude trvale dostupná, a je možné ju použiť aj pri rezervácii, ktorá bola vytvorená napr. hodinu pred príchodom na parkovisko. Pri platbe kartou bude klientovi pripočítaný poplatok prevádzkovateľa platobnej brány vo výške 0,50 €. Tento poplatok nie je príjmom prevádzkovateľa parkoviska. O vytvorení a zaplatení rezervácie bude klient informovaný ihneď po vytvorení rezervácie. Faktúru k prijatej platbe realizovanej prostredníctvom platobnej karty obdrží klient mailom po spracovaní platby do 14 dní.

Storno poplatky sú identické, ako pri platbe bankovým prevodom.