CA - Platba v hotovosti

Dôležité pokyny a informácie pre cestovné agentúry


Platba v hotovosti/kartou pri príchode na parkovisko

Príplatok za platbu v hotovosti alebo platobnou kartou pri príchode na parkovisko je 15,-€ k cene parkovania. (Od 1.1.2024). 

Platba v hotovosti/kartou pri príchode na parkovisko bude možná len mimo hlavnej letnej sezóny od 1.1.2024 do 31.5.2024. Klient, ktorý príde na parkovanie v hlavnej letnej sezóny bez uhradenia parkovania vopred, alebo bez rezervácie nebude prijatý na parkovanie. K tomuto opatreniu sme pristúpili z dôvodu, že klienti ktorí si vytvorili rezerváciu a na parkovanie sa nedostavili, tak zablokovali miesto, ktoré mohol využiť iný klient, čo nám spôsobovalo významné finančné straty. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek platbu v hotovosti pri príchode pozastaviť alebo úplne zrušiť.

Ak si klient vytvorí rezerváciu mimo hlavnej letnej sezóny a zvolí si možnosť "platba v hotovosti pri príchode", tak spolu s Potvrdením o rezervácii obdrží pokyny ako využiť možnosť výhodnejšej platby vopred. Klient bude mať stále možnosť uhradiť parkovanie vopred bankovým prevodom. V doručenom maily bude mať uvedené všetky potrebné platobné údaje.

Voľba "platba v hotovosti pri príchode" nebude dostupná v našom rezervačnom systéme po prihlásení sa systému. Tento druh platby je určený výhradne pre individuálne rezervácie, teda ak bude chcieť vytvoriť takúto rezerváciu pracovník cestovnej agentúry, tak sa musí z rezervačného systému najprv odhlásiť a potom v mene klienta rezerváciu vytvoriť. Individuálnu rezerváciu môže stornovať len klient, ktorý ju vytvoril podľa pokynov, ktoré obdržal mailom spolu s Potvrdením o rezervácii.