CA - Príjazd na parkovisko

Dôležité pokyny a informácie pre cestovné agentúry


Príjazd na parkovisko

  1. Klient sa dostaví so svojim vozidlom, posádkou a batožinou na parkovisko podľa mapky zobrazenej nižšie. Nie je potrebné svoj príchod oznamovať vopred telefonicky.
  2. Pred závorou počká na obsluhu parkoviska. V prípade, ak sa obsluha parkoviska nedostaví, je potrebné použiť dverový telefón umiestnený pri dverách do vrátnice, alebo zavolať na číslo +421905362041. Obsluha parkoviska sa môže nachádzať niekde na parkovisku, alebo môže práve vykonávať transfer. Po zavolaní obsluha parkoviska závoru diaľkovo otvorí, a poskytne klientovi inštrukcie, ako postupovať ďalej.
  3. Po otvorení závory klient vojde do areálu, zaparkuje na parkovacích miestach: box1, box2, box3, ktoré sú určené na príjem vozidiel. Ďalej si batožinu preloží do prepravného vozidla a na základe pokynov obsluhy, preparkuje svoje vozidlo. Vozidlo klienta nikdy neostáva na miestach (box 1-3) určených na príjem vozidiel. Kľúče od vozidla ostávajú u klienta, ale na požiadanie ich môžeme uschovať na našej vrátnici.