CA - Transfer v rámci Bratislavy (max. 25km)

Dôležité pokyny a informácie pre cestovné agentúry


Pokyny pre transfer - odvoz v rámci Bratislavy (max. 25km)

Transfer v rámci mesta Bratislava musí byť objednaný pri vytváraní rezervácie. V období 1.6.2024 - 30.9.2024 nie je možné takýto transfer objednať dodatočne pri príchode na parkovisko.

Transfer na určené miesto v Bratislave: V prípade, ak požadujete odvoz na konkrétne miesto v rámci Bratislavy, napr.: Hlavná železničná stanica, Autobusová stanica, Lodný prístav, hotel a pod., tak zvoľte túto možnosť. Miesto uveďte pri vypisovaní rezervácie. Vozidlo určené pre transfer bude na parkovisko pristavené na čas uvedený v potvrdení o rezervácii ako „dátum a čas príchodu“. Z tohto dôvodu čas uvádzajte s toleranciou max. 15 min. Ak chcete čas pristavenia vozidla dodatočne upresniť, urobte tak telefonicky na čísle +421248201344 max. do 30 min. pre plánovaným príchodom. Prepravu zabezpečuje externá taxislužba. V prípade, ak máte špeciálnu požiadavku na transfer (autosedačka, preprava nadrozmernej batožiny, invalidného vozíka a pod.), tak toto uveďte do poznámky pri vypisovaní rezervácie. Pre transfer v rámci Bratislavy si urobte dostatočnú časovú rezervu, pretože poskytovateľ služby nezodpovedá za zdržanie spôsobené vyššou mocou alebo nepredvídateľnou situáciu ako sú napr. dopravná nehoda, neprejazdnosť komunikácie, policajná uzávierka komunikácie a pod. Objednávateľ služby nemá nárok na náhradu škody spôsobenej zdržaním transferu z vyššie uvedených dôvodov. Cena za transfer na určené miesto v rámci Bratislavy do 25km je 12,- € a platí sa spolu s rezerváciou parkovania.

Transfer z určeného miesto v Bratislave späť na parkovisko: V prípade, ak požadujete odvoz aj späť z konkrétneho miesto v Bratislave na parkovisko, tak to uveďte v poznámke pri vypisovaní rezervácie. Vozidlo určené pre transfer bude na určené miesto pristavené po zavolaní na číslo +42148201344. do 15 minút od zavolania (v prípade nepriaznivej dopravnej situácie môže dôjsť k zdržaniu). Prepravu zabezpečuje externá taxislužba. Cena za transfer späť na parkovisko je 12,- € a platí sa pri odchode z parkoviska.