CA - Transfer na letisko Viedeň

Dôležité pokyny a informácie pre cestovné agentúry


Pokyny pre transfer - odvoz na letisko Schwechat - Viedeň

Transfer na letisko Viedeň: V prípade, ak požadujete odvoz na letisko Schwechat-Viedeň, tak zvoľte túto možnosť. Transfer je realizovaný osobným automobilom, preto maximálny počet prepravovaných osôb je 4 a je možná len preprava menšej batožiny. Cenu je 50,-€ za jednu cestu. V prípade, ak požadujete prepravu väčšieho množstva osôb alebo väčšej batožiny, tak takúto požiadavku uveďte do poznámky pri vypisovaní rezervácie. Pri väčšom počte osôb (5 – max.8) alebo väčšej batožiny je cena 80,- € za jednu jazdu. Ak máte špeciálnu požiadavku na transfer (autosedačka, preprava nadrozmernej batožiny, invalidného vozíka a pod.), tak toto uveďte do poznámky pri vypisovaní rezervácie. Pre transfer na letisko Schwechat si urobte dostatočnú časovú rezervu, pretože poskytovateľ služby nezodpovedá za zdržanie spôsobené vyššou mocou alebo nepredvídateľnou situáciu ako sú napr. dopravná nehoda, neprejazdnosť komunikácie, policajná uzávierka komunikácie a pod. Objednávateľ služby nemá nárok na náhradu škody spôsobenej zdržaním transferu z vyššie uvedených dôvodov. Transfer sa platí priamo prepravnej spoločnosti, ktorá odvoz realizuje.

Transfer z letiska Viedeň späť na parkovisko: V prípade, ak požadujete transfer aj z letiska Schwechat-Viedeň späť na naše parkovisko, tak takúto požiadavku uveďte v poznámke pri vypisovaní rezervácie. Cena za transfer z letiska Schwechat-Viedeň na parkovisko je 50,- € (pre 5-8 osôb je cena 80,-€). V tejto cene je zahrnutý poplatok za transfer, vjazd prepravného vozidla na parkovisko pred príletový terminál a čakanie na klienta max. 1 hodinu. V prípade dlhšieho čakania účtujeme poplatok 10,- € za každú aj začatú hodinu. Do poznámky pri vypisovaní rezervácie tiež uveďte destináciu, z ktorej budete prilietať, číslo príletu a plánovaný čas príletu. Transfer sa platí priamo prepravnej spoločnosti, ktorá odvoz realizuje. S prepravnou spoločnosťou si telefonicky dohodnete presný čas a miesto vyzdvihnutia na letisku Viedeň.